h6bedane

Tõrge

Tõrge on sündmus, mille tagajärjel MASIN kaotab töövõime. Järsule tõrkele järgneb masina ühe või enama parameetri hüppeline muutus. Aeglasele tõrkele on iseloomulik ühe või enama parameetri järkjärguline muutus.

Sõltuv tõrge on tingitud antud masina mõnest teisest tõrkest või elemendist, sõltumatu tõrge aga mitte. Hetktõrge on isekõrvalduv, mis vaid lühiajaliselt kahjustab masina töövõimet.

Töövõime on MASINA olek, mille puhul ta on võimeline normaalselt töötama ehk töötama tehnilises dokumentatsioonis sätestatud tingimustel ja parameetritega. Töövõimelisust ei seostata nõuete ja asjaoludega, mis masina kasutamist otseselt ei sega (näiteks värvkatte vigastus).

Masin on mehaanilist liikumist rakendav seade, mis muundab energiat, tööobjekte või informatsiooni, et INIMESE kehalist või vaimset tööd asendada või kergendada.

“Kasvõi üks tõrge ja ma ei kavatsegi enam kunagi midagi positiivset proovida”

vs.
“Kui ma kasvõi ükskord veel kuulen, et sul midagi häda on, saad veel ja nii, et malga täis situd ja sittumise eest saad veel! On selge? ”

Ääremärkus: tegelased selles loos on välja mõeldud ja neil puudub seos reaalse eluga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s